Màn hình tương tác IQTouch 65 inch

IQTouch là màn hình tương tác với độ chính xác cao và lên tới 10 điểm tương ứng cùng lúc.C..

Màn hình tương tác IQTouch 70 inch

IQTouch là màn hình tương tác với độ chính xác cao và lên tới 10 điểm tương ứng cùng lúc.C..

Màn hình tương tác IQTouch 86 inch

IQTouch là màn hình tương tác với độ chính xác cao và lên tới 10 điểm tương ứng cùng lúc...

Màn hình tương tác IQTouch 55 inch

IQTouch là màn hình tương tác với độ chính xác cao và lên tới 10 điểm tương ứng cùng lúc.C..

Màn hình tương tác IQTouch 75 inch

IQTouch là màn hình tương tác với độ chính xác cao và lên tới 10 điểm tương ứng cùng lúc.C..

Màn hình tương tác thông minh IQTouch 75 inch

ĐẶC TÍNH- Phím nóng song phương thực hiện tích hợp chặt chẽ với các phần mềm giáo dục của chúng..

Hiển thị 1 đến 6 (tổng số 6 sản phẩm)