Phòng học tương tác thông minh

Giải pháp phòng học ngoại ngữ đa năng Smart Class+

...
Đọc thêm
Sử dụng màn hình tương tác thông minh, một trong những thiết bị giáo  dục hàng đầu trong công tác giảng dạy. Kết hợp video, hình ảnh, bài gia ngr hấp dẫn,. Hàng chín...
Đọc thêm