Phòng học tương tác thông minh

Mô hình phòng học thông minh nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của giáo viên

...
Đọc thêm

Hiện nay các sản phẩm công nghệ nhập khẩu rất nhiều đặc biệt về s...

Đọc thêm
Sử dụng màn hình tương tác thông minh, một trong những thiết bị giáo  dục hàng đầu trong công tác giảng dạy. Kết hợp video, hình ảnh, bài gia ngr hấp dẫn,. Hàng chín...
Đọc thêm

Giải pháp phòng học ngoại ngữ đa năng Smart Class+

...
Đọc thêm