Filter Blogs By tag: phòng học tương tác

Giải pháp phòng học ngoại ngữ đa năng Smart Class+

...
Đọc thêm

Mô hình phòng học thông minh nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của giáo viên

...
Đọc thêm
  • Người viết: HuongVTS
  • Bài viết trong: Tin tức
  • Ngày viết: 2018-02-07
  • Số lượt xem: 13196
  • Bình luận: 1326
  • Người viết: HuongVTS
  • Bài viết trong: Tin tức
  • Ngày viết: 2018-02-07
  • Số lượt xem: 852
  • Bình luận: 0