Filter Blogs By tag: lớp học tương tác

 • Người viết: HuongVTS
 • Bài viết trong: Tin tức
 • Ngày viết: 2013-03-09
 • Số lượt xem: 596
 • Bình luận: 0
Với công nghệ phát triển hiện nay, sản phẩm Đọc thêm
 • Người viết: admin
 • Bài viết trong: Tin tức
 • Ngày viết: 2018-02-07
 • Số lượt xem: 658
 • Bình luận: 0

Khoảng 3 năm trở lại đây, ngành giáo dục đã tích cực đẩ...

Đọc thêm
 • Người viết: HuongVTS
 • Bài viết trong: Tin tức
 • Ngày viết: 2018-02-07
 • Số lượt xem: 595
 • Bình luận: 0
 • Người viết: admin
 • Bài viết trong: Tin tức
 • Ngày viết: 2018-05-05
 • Số lượt xem: 397
 • Bình luận: 0

Bạn đã biết về bảng tương tác thông minh, và cũng biết được ...

Đọc thêm