Bài viết mới nhất

  • Người viết: admin
  • Bài viết trong: Tin tức
  • Ngày viết: 2020-04-09
  • Số lượt xem: 192
  • Bình luận: 0

Với sự phát triển công nghệ giáo dục, màn hình tương tác AHA ra đời. Ứng d...

Đọc thêm
Sử dụng màn hình tương tác thông minh, một trong những thiết bị giáo  dục hàng đầu trong công tác giảng dạy. Kết hợp video, hình ảnh, bài gia ngr hấp dẫn,. Hàng chín...
Đọc thêm
  • Người viết: dungdung75
  • Bài viết trong: Tin tức
  • Ngày viết: 2020-03-24
  • Số lượt xem: 188
  • Bình luận: 0

Hiện nay các sản phẩm công nghệ nhập khẩu rất nhiều đặc biệt về s...

Đọc thêm