1. Công cụ vẽ tự do bằng tay: Hỗ trợ 5 công cụ viết vẽ bằng tay. Bạn có thể sử dụng chúng để chú thích, viết, vẽ lên bề mặt của bảng.
2. Nhận dạng hình dạng, chữ viết: Nhận dạng hình dạng, nhận dạng chữ viết tay.
3. Thao tác trên đối tượng: Chỉnh sửa đối tượng bằng những cách khác nhau, như lựa chọn, copy, cắt, dán, nhân bản và xóa đối tượng, quay, thay đổi kích thước, di chuyển đối tượng trong cùng một trang hoặc từ trang này sang trang khác , nhóm các đối tượng với nhau, sắp xếp các đối tượng chồng lên nhau, đặt các đối tượng làm nền trang, khóa các đối tượng.
4. Chèn đa phương tiện: Chèn hình ảnh, video, flash. Có thể chạy và tương tác trực tiếp với các file đó trên trang.
5. Chỉnh sửa văn bản và bảng biểu: văn bản, bảng biểu, biểu đồ chức năng và các tiệp tin văn bản đều có thể chỉnh sửa được trên phần mềm.
6. Cài đặt đồng hồ và thông tin trong hộp: Có thể chèn đồng hồ hoặc thông tin vào trang, cdf và tất cả các file khác.
7. Siêu liên kết: Siêu liên kết bất cứ đối tượng nào lên trang tới 1 trang web hoặc 1 file trong máy tính.
8. Ghi lại thao tác trên bảng và chạy lại thao tác: Phần mềm IQ Board cho phép bạn ghi lại toàn bộ các thao tác bạn thực hiện trên bề mặt bảng. Các file ghi lại này được lưu dưới định dạng Avi và nó có thể chuyển sang các định dạng khác như: Wmv, SWF. exe,..Bạn có thể sử dụng các phương tiện truyền thông để dử dụng nó.
9. Hội nghị truyền hình: kết nối cuộc họp, tạo hội nghị từ xa.
10. Chụp ảnh màn hình là công cụ hữu ích để bạn kểt hợp giữa PP và phần mềm IQ Board.
11. Hệ thống các công cụ: Mô phỏng các thí nghiệm vật lý, hóa học,....
12. Hiệu ứng đặc biệt: Thứ tự trước sau, chèn chú thích cho đối tượng và cho trang, di chuyển đối tượng bất kể phạm vi nào trong trang.
13. Câu hỏi tương tác: Có thể thêm câu hỏi hoặc bộ trả lời câu hỏi vào trong trang.
14. Quản lý trang: Xem trang dưới định dạng thu nhỏ hoặc giống như các sile trong PP
15. Quản lý dữ liệu: Cho phép chỉnh sửa và lưu các tệp tin.
16. Thư viện nguồn: Có hệ thống thư viện nguồn dồ sộ phục vụ cho tất cả các môn học.
17. Tài khoản và người dùng: Hỗ trợ nhiều người dùng một lúc. Mỗi người có thể quản lý hồ sơ của riêng mình.
18. Bản quyền phần mềm cài đặt cho 100 máy tính khác nhau.

Link Download Nền tảng giáo dục tương tác IQBoard:

Nền tảng giáo dục tương tác IQBoard V5.2.2

Tags:

Bình luận